Sesongprodukter - No på lager !

Kort leveringstid på produkt til bygg og anlegg: Forskalingsblokk, ReCon støttemur, pukk og singel


ReCon støttemur eit solid og prisgunstig alternativ til naturstein
 

Effektiv montering 

stor fleksbilitet


 


 

Sjå fleire eksempel..

For sjølvbyggarar og profesjonelle


Breivik forskalingsblokk
er ei solid blokk som kan nyttast til støttemur eller grunnmur til bustad, garasje, naust eller anna. 

Med riktig armering vil Breivik forskalingsblokk
gi ein like sterk mur som ein forskalt og heilstøypt mur.  Last ned brosjyre
Pukk, grus, sand
fyllmasser

Levering i bulk eller storsekk
  • Fyllmasser og sprengstein- samfengt
  • Grå pukk og singel
  • Kalkgrus og singel
  • Støypesand
  • Glasopor - SkumglasDrenerande og isolerande masser